საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

დიასპორა

ქართული სათვისტომო ავსტრიაში / Georgischer Verein in Österreich

www.geoverein.at 

თავმჯდომარე - თამილა ჯერვალიძე

geo.verein@gmail.com


ქართული სახლი ავსტრიაში ენის, კულტურისა და განათლების ხელშეწყობისთვის / Georgisches Haus in Österreich zur Förderung von Sprache, Kultur und Ausbildung

http://georgischeshaus.wix.com/blog

თანათავმჯდომარეები: თამარ აღდგომელაძე, მიხეილ პაპუნაშვილი

georgischeshaus@gmail.com


ქართული სათვისტომო ზემო ავსტრიის მიწაზე / Georgischer Verein in Oberösterreich 

თავმჯდომარე - თამარ ასკილაშვილი

askilashvili.t@gmail.com

www.facebook.com/Georgischeverein


ქართველ სტუდენტთა ასოციაცია ავსტრიაში / Georgian Students' Association in Austria /GSA

http://georgianstudents.wix.com/blog

სალომე სალაძე - ავსტრიის ქართველ სტუდენტთა ასოციაციის პრეზიდენტი

georgian.students@yahoo.de