საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

http://austria.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=208