საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

COVID 19 რეგულაციები ავსტრიაში

❗️ ❗️ ქვეყანაში შემოსვლის რეგულაციები  ❗️ ❗️

🛑 მესამე ქვეყნის მოქალაქეები, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეები რომლებიც ავსტრიის რესპუბლიკაში შემოსვლისა და ყოფნის ზოგად წინაპირობებს აკმაყოფილებენ, შეძლებენ ავსტრიის რესპუბლიკაში ვიზიტის განხორციელებას არა მხოლოდ გადაუდებელ შემთხვევების დროს, არამედ მგზავრობის სხვა მიზნების შემთხვევებშიც. 

❗️ ❗️  ამ შემსუბუქებით  ისარგებლებენ მხოლოდ ის მოქალაქეები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ე.წ. 3G (Getestet, Geimpft, Genesen) წესის მოთხოვნებს (დეტალურად იხ. ქვემოთ). 

🔵 ე.წ. 3 G წესი გულისხმობს : ვაქცინაციის დამადასტურებელ საბუთს ან ცნობას კორონავირუსის გადატანის შესახებ ან ტესტირებას. 

🛑 საქართველოს მოქალაქემ საზღვარზე უნდა წარადგინოს აქტუალური PCR-ტესტი (ბოლო 72 საათის განმავლობაში გაკეთებული) ან ანტიგენის ტესტი (ბოლო 48 საათი)  დაექვემდებაროს 10 დღიან სავალდებულო კარანტინს/თვითიზოლაციას რომლის დასრულება შესაძლებელია 5 დღის შემდეგ, ნეგატიური კოვიდ-ტესტის წარდგენით. 

☝️გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ 10 დღიანი სავალდებულო კარანტინის/თვითიზოლაცის და ონლაინ რეგისტრაიციის აუცილებლობა არ ეხება (❗️) საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც ჩატარებული აქვს კოვიდვაქცინის სრული კურსი, ან გადატანილი აქვს კოვიდ 19, ასევე ტრანზიტული მიზნით ავსტრიის ტერიტორიაზე შემომსვლელ პირებს, აგრეთვე, იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ავსტრიის ტერიტორიაზე დაიშვებიან სამედიცინო დახმარების მიღების მიზნით, საქმიანი ვიზიტის განხორციელებისათვის და ავსტრიის რესპუბლიკაში მოქმედ სააკრედიტაციო ბარათის მფლობელ პირებს. 

🛑 მოქალაქეები, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ ზემ აღნიშნული ჩამონათვლის კრიტერიუმებს ვალდებულები არიან ავსტრიის ტერიტორიაზე შემოსვლამდე წინასწარ გაიაროს ონლაინ-რეგისტრაცია შემდეგ ბმულზე https://entry.ptc.gv.at/  და საზღვარზე თან იქონიონ რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი ამობეჭდილი ან ელ. ფორმით. 

🛑 PCR- და ანტიგენ-ტესტის წარდგენის ვალდებულება აქვთ მოქალაქეებს 12 წლის ასაკიდან. 

❗️ ❗️  ავსტრიის რესპუბლიკაში შემოსვლისას, ვაქცინირებულად ითვლებიან ის პირები რომლებსაც აქვთ გაკეთებული Covid-ის ვაქცინა (ავსტრიის რესპუბლიკაში შესასვლელად დაშვებულია WHO-ს მიერ რეკომენდირებული შემდეგი ვაქცინები - BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnon and Johnson, BIBP- CorV – Sinopharm, Sinovac)  და  მათზე მოქმედებს შემდეგი წესები: 

❗️ პირი ვაქცინირებულად ითვლება: 

-        ვაქცინის მეორე  დოზის გაკეთებიდან გასული უნდა იყოს არაუმეტეს 360 დღე.

-        პირები, რომლებიც გაიკეთებენ ვაქცინას,  რომლისთვისაც მხოლოდ ერთი დოზაა საკმარისი (მაგ. Johnson & Johnson) ვაქცინირებულად ითვლებიან ვაქცინაციიდან 22-ე დღეს 360 დღის განმავლობაში. 

-        ის პირები, რომლებიც უკვე გამოჯანმრთელდნენ  და არიან აცრილი პირველი დოზით, ვაქცინირებულად  ითვლებიან აცრის დღიდან 360 დღის განმავლობაში. 

❗️ შენიშვნა: ❗️ 

-        საზღვრის კვეთისგან განსხვავებით, ქვეყანაში გასტრონომიულ სექტორში, სასტუმროებსა და სხვა დაწესებულებებში, სადაც მოითხოვება ვაქცინაციის სერტიფიკატის წარდგენა, BIBP- CorV – Sinopharm და Sinovac-ის ვაქცინით აცრის სერტიფიკატები არ მიიღება!  (ამ შემთხვევაში, საჭიროა კოვიდ ტესტის ან გამოჯანმრთელების შესახებ ცნობის წარდგენა. 

❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ❗️ 1 სექტემბრიდან ვენაში პსრ-ტესტის მოქმედების ვადა მცირდება 72 საათიდან 48 საათამდე, ხოლო ანტიგენის ტესტის - 48 საათიდან 24 საათამდე. 6-დან 12 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის ძალაში რჩება პსრ-ტესტის 72 საათიანი მოქმედების ვადა, ანტიგენისაც იგივენაირად 48 საათი.  ❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ❗️

დეტალური ინფორმაცია ქვეყანაში მოქმედი რეგულაციების თაობაზე იხილეთ: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html).

 

 

❗️ ❗️  ავსტრიაში ქვეყნის შიგნით მოქმედი კოვიდ -რეგულაციები  ❗️ ❗️

🔴  2021 წლის 15 სექტემბრიდან, ავსტრიის მასშტაბით ყველა პირი ვალდებულებია იხმაროს FFP2 ტიპის პირბადეები მაღაზიებსა, ტრანსპორტში და სხვა დახურულ სივრცეებში, როგორებიცაა მაგალითად მუზეუმები, ეკლესიები და ბიბლიოთეკები; 

🔴 6წლამდე ბავშვებისთვის პირბადის ტარების აუცილებლობა არ არსებობს; 

🔴 6დან 14წლამდე ბავშვებს და ორსულ პირებს შეუძლიათ FFP2 ტიპის პირბადის ნაცვლად იხმარონ სტანდარტული პირბადე; 

🔴  3G წესის დაცვა სავალდებულოა იმ ღონისძიებებზე, ან შეკრებებზე, რომლებსაც ესწრება 25 პირზე მეტი;

🔵 ყველა დაწესებულებაში (გარდა სავაჭრო ობიექტებისა) მოქმედებს 3G წესი 12 წელს გადაცილებული პირებისთვის. ⭕️გამონაკლისს წარმოადგენს ვენა (❗️), სადაც 3G წესის დაცვა ეხება 6 წელს გადაცილებულ პირებსაც; 

🔵 დაწესებულებით სარგებლობისას აუცლებელია პირმა შეავსოს დაწესებულების მიერ მიწოდებული ფორმულარი, სადაც მითითებულ უნდა იქნას პირის პირადი და საკონტაქტო ინფორმაცია; 

🔵 საჯარო სივრცეში 100-ზე მეტი ადამიანის შეკრების შემთხვევაში შეკრება შეთანხმებულ უნდა იქნას ჯანდაცვის სამინისტროსთან; 

‼️ გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ რეგულაციები მუდმივ ცვლილებას განიცდის, მათ შორის ფედერალური მიწების მიხედვით. დეტალური და აქტუალური ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, გაეცნოთ ჯანდაცვის სამინისტროს ვებ გვერდზე განთავსებულ საინფორმაციო გვერდს:

  https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html 

❗️ ❗️ დეტალური ინფორმაცია კოვიდ-რეგულაციებზე ფედერალური მიწების მიხედვით, იხილეთ: 

🔵 ვენა: https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/wien/

🔵 ფორარლბერგი: https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/vorarlberg/ 

🔵 ტიროლი: https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/tirol/

🔵 შტირია: https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/steiermark/

🔵 ზალცბურგი: https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/salzburg/

🔵 ზემო ავსტრია: https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/oberoesterreich/

🔵 ქვემო ავსტრია: https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/niederoesterreich/

🔵 კარინტია: https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/kaernten/

🔵 ბურგენლანდი https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/burgenland/

❗️ ❗️  დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაგვიკავშირდით საელჩოს ცხელი ხაზის ნომერზე: +43 676 3259839 ან მოგვმართეთ ელ. ფოსტის საშუალებით: [email protected]